އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގައި އިންގްލެންޑު ބަލިކޮށް ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ ބެލްޖިއަމް ހޯދައިފިއެވެ.

ބެލްޖިއަމްއިން ތިންވަނަ މަޤާމު ހޯދީ ތިންވަނަ ހޮވުމަށް މިރޭ ކުޅުނު މެޗު 0-2 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނ...

2018-07-14 20:45:50
ޚަބަރު

ފިފާ ވަރލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާއިގާތަށް ފްރާންސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބަރގް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ބެލްޖިއަމް އާވާދަކ...

Advertisement