އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

- ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް -

ޔޫރޮޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ލިވަރޕޫލުން ހޯދައިފިއެވެ.

އެޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލު މެ...

2019-06-02 20:24:33
ޚަބަރު

ވަރުގަދަ ބާސާ ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕް ވެލެންސިއާ އިން އުފުލާލައިފިއެވެ.

ސެވިއްޔާގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލު މެޗު ވެލެންސިއާއި...

Advertisement