އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޚަބަރު -

މުއައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އަންގައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރ...

2021-05-07 01:49:16
ޚަބަރު

ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް އަރައިފިއެވެ. 

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން...

Advertisement