އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ -

އަޅުގަނޑު ގެއަކަށް ގޮސް އުޅުނީމެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑާއިއެކު ކިޔެވި އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ޢާއިލީގެއެވެ. އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް 5 އަންހެންދަރ...

2021-10-23 03:05:59
ޚަބަރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެންޏަށް 3 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފިރިމީހާ އަޅުގަނޑާއި ދުރުހެލިވާން ފަށައިފިއެވެ. އެކުގައި ނިދަން އޮށޯތްނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. އަދި ދަރިއަކު ބޭނުން...

Advertisement