ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް

ބިކިނީ ހަޔާތުން ލިބުނީ 500،000 ފޮލޯވަރސް އާ ނަރަކަކަން އެނގުނީ ބޯފަޅައިގެންދާވަރަށް ރިއްސަންފެށީމަ! ކަރީމާ

01 yr 6 months ago

އަހަރެންނަކީ ކަރީމާއެވެ. އުމުރަކީ 22 އަހަރެވެ. އަހަރެން ނިޞްބަތްވަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށެވެ. އެއީ ޤައުމެއް ނޫނެވެ. ބިރުވެރި ކިއްލާއެކެވެ. އަބަދު އުޅެންޖެހެނީ ބޮމުންނާއި…

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަ އީމާންގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނުގައިވެސް 100 ކިލޯ ލުއިކޮށްލައިފި

01 yr 7 months ago

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަ އަންހެން މީހާ، މިޞުރުގެ އަލަކްސަންޑަރ ސިޓީއަށް ނިޞްބަތްވާ 500 ކިލޯގެ ބަރުދަންހުރި އީމާންގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަނުގައިވެސް 100 ކިލޯ ލުއިކޮށްލައިފިއެވެ.

ޤްރްއާނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކަށް ވޯޓު ނުދިނުމަށް ގޮވާލައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މިސްކިތަށް!

01 yr 8 months ago

އިންޑޮނޭސިއާގެ ކުރިއަށް އޮތް ޖަކާޓާ އިންތިޚާބުގައި ކީރިތި ޤްރްއާނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކަށް ވޯޓު ނުދިނުމަށް ގޮވާލައި ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މިސްކިތަށް…

ވީޑިއޯ: ކީރިތި ޤްރްއާނަށް އިހާނެތިކޮށްހިތި މީހަކު ވަގުތުން 8 އަތްލީ ބޮޑު ކަކުންޏަކަށް- ސުބްހާނަﷲ!

01 yr 2 months ago

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ މުޞްހަފެއް ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބަނގުރާ ފުޅިއެކެވެ. އޭނާގެ ފައިންޖެހި ފުޅި ވެއްޓި މުޞްހަފަށް އެޅެއެވެ. އެވަގުތު ކަންބޮޑުވެ…

"ލާދީނީ" އިނގިރޭސިވިލާތުން ފަތިސް ނަމާދަށް ދާ ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ބަހަނީ - "ދީނީ" ރާއްޖޭގަ ކުރަނީ ކޮންކަމެއް؟

01 month ago

ފަތިސް ނަމާދުކުރުމަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވިދިވިދިގެން 40 ފަތިސް ނަމާދުކުރި ދަރިވަރުންނަށް ބައިސްކަލް ބަހައިފި އެވެ. 520 ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ލިބުނު މިހަރަކާތް…

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމީ މެޑިކަލް ކޮލެޖުން 29 "ޓެރަރިސްޓުން" ހައްޔަރުކޮށްފި

01 yr 6 months ago

ރާޖަޝާނީ އިސްލާމީ މެޑިކަލް ކޮލެޖުން 29 ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިމީހުންނަކީ…

އިސްތަންބޫލްގެ ގަވަރުނަރަކު ވަޅުލަން 30 ކައްވަޅު ކޮނުނުއިރުވެސް ކޮންމެ ކައްވަޅެއްގައި ދިރޭ ކަޅު ހަރަފައެއް!

51 yr 2 months ago

ވީޑިއޯގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާދިސާއަކީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން އަހްމަދު އަލްޤުސްރީގެ އަރިހުން އެނގިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އިސްތަންބޫލުގެ ގަވަރުނަރަކު ވަޅުލަން ކައްވަޅު…

ކިމް މަރައިލީ މޫނުގަ ކެމިކަލެއް އުނގުޅައިގެން- ފުލުހުން

01 yr 7 months ago

މެލޭސިޔާގެ ކުޢާލަ ލަމްޕޫރުގެ އެއޭޕޯޓުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ކިމް ޖޮންގ ނަމް މަރައިލީ އޭނާގެ މޫނުގައި ކެމިކަލެއް އުނގުޅައިގެން ކަމަށް މެލޭސިޔާގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.…

7000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކަނޑުމަގުން ހައްޖަށް

03 yrs, 1 month ago

މިއަހަރުގެ މިހައިތަނަށް ،581 796 މީހުން ހައްޖަށް ގޮސްފައިވާއިރު 7068 މީހުން ހައްޖަށް ގޮސްފައިވަނީ ކަނޑުމަގުންނެވެ. އެއްގަމު މަގުން ހައްޖަށް ގޮސްފައިވަނީ 9039 މީހުންނެވެ.…

ޔަހޫދީ ނޫން އަންހެނުންނާ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އިޒްރޭލް ސިފައިންނަށް ދީފި

02 yrs 3 months ago

ޔަހޫދީ އަންހެނުން ނޫން އެހެން އަންހެނުންނާއި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އިޒްރޭލުގެ އައު އާމީ ޗީފް ކާނަލް އެޔާލް މޯޝޭ އިޒްރޭލް ސިފައިންނަށް ދީފިއެވެ.

ބޯކޯ ހަރަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއެކު 86 މީހުން ދިރިތިއްބާ އަންދާލައިފި

02 yrs 8 months ago

ނައިޖީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ ބޯކޯ ޙަރަމުން އެޤައުމުގެ ފަޤީރު އަވަށަކަށް އަރައިގަނެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއިއެކު…

މަންމައަށް ނުދީ ނުކާން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޯދަވީއްލަން އެންމެ ކަދުރު އޮށެއް ކަމުން ދިއަ ކުއްޖަކު މަހުޖަނެއްގެ ދަރިއަކަށް!

14 months, 1 week ago

މުސްލިމް ޤައުމުތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރޯދަ ވީއްލަން ކަދުރާއި އެހެންވެސް ތަކެތި މިސްކިތްތަކަށް ގެންގޮސް ބަހައެވެ. އެއްބައަކު ބުފޭ ގޮތަށް މޭޒުހަދައިގެންވެސް…

ދަލުގައި ޖެހިފައި އިން މަހެއް ސަލާމަތް ކުރުމުން މަސް "ޝުކުރު އަދާކޮށްފި''

02 yrs 3 months ago

ސޯޝަލް މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ބާރަށް ދައުރުވާ އެއް ޚަބަރަކީ ދުބާއީ ކަނޑުގެ އަޑީގައި އޮތް ދަލެއްގައި ޖެހި ތާށިވެފައި އިންމަހެއް ދުބާއީގެ ކްރައުން ޕްރިންސް ޝައިޚް…

ޙައްޖުވުމަށް 43 އަހަރު ވަންދެން ފައިސާ އެއްކުރި މީހަކު ނިޔާވީ ޙައްޖުވުމަށްފަހު މައްކާގައި

01 month 3 weeks ago

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަކީ، ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ދެކެމުންދާނެ ހުވަފެނެކެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޒުވާން އުމުރުގައި އެމަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމުގެ…

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ކާނަލެއް، ކާނަލެއްގެ 21 އަަހަރުގެ އަންހެން ދަރިއަކު ރޭޕްކޮށްފި

011 months ago

އިންޑިއާގެ ޝިމްލާގައި އާމީ ކާނަަލަކު، އޭނާގެ ރަޙްމަތްތެރި ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލެއްގެ 21 އަަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ރޭޕްކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ކާނަލު ބަންދުކުރިކަމާއި…

 < 1 2 3 4 >  Last ›