އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ކުޅިވަރު -

ސްޕްރިންގ ކޫލްގެ ބްލޫ ސްޓާރގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނަސްރުގެ 57 ވަނަ މެރަތަން 3 ގަޑިއިރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި މިއަދު ހެނދުނު އޮތް އައިޑީބީއައި ނިއު ދިއްލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް...

2020-02-24 01:16:58
ޚަބަރު

ދަ ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫގައި ބާއްވާ "މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ" ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ސްކެވެންޖާސް، މެޖެންޓާ އަދި މަރަދޫ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

...

Advertisement